Bài Viết

  【Bảo trì định kỳ sáng thứ 7 ngày 3/4】

  Ngày đăng: 04/04/2021 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 20

  THỜI GIAN : 6H > 6H10
  NỘI DUNG :
  ♦ Drop đồ thần ở Chaos Castle
  Chaos Castle 1 > 6 = 5%
  Chaos Caslte 7 = 30%
  ♦ Sự kiện ĐỒNG XU MAY MẮN
  – Train quái all map sẽ rớt Đồng xu may mắn
  – Tham gia sự kiện Summer – Thỏ Ngọc – Người tuyết có tỉ lệ cao Drop
  – Đổi ở NPC Delgado (130 – 120) Lorencia ( chọn Hoán đổi đồng xu may mắn)
  + 10 xu = Trang bị Exl Cấp 6
  + 20 xu = Vũ khí Exl Cấp 6 7
  + 30 xu = Item Thần Ngẫu Nhiên
  ♦ Sự kiện Swamp Event – Siêu Boss Medusa
  – Medusa Xuất hiện vào 13h và 21h hằng ngày , tọa độ (223-30)
  map Swamp
  – Tiêu diệt boss drop Item Exl cấp 6 7,cụm ngọc Bless Soul và vũ khí rồng (ngẫu nhiên)
  Có thể là hình ảnh về văn bản