Bài Viết

  Hệ Thống Mini Boss Độc Quyền

  Ngày đăng: 07/03/2021 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 218

  Hệ thống mini Boss mới độc quyền MU-THIENTU.VN
  ♦Địa Điểm : Ngẫu nhiễn ở toàn bộ Map Lorencia
  ♦Hồi sinh 1 tiếng sau khi chết
  ♦Phượng Hoàng – Dơi Lửa – Hydra và Nữ Hoằng Băng
  ♦Mỗi người chơi khi tiêu diệt lần đầu tiên sẽ chắc chắn drop 1 Hộp Quà GM , lần thứ 2 sẽ giảm còn 50%… cứ thế giảm dần đến 0%
  ♦Giảm drop chỉ áp dụng khi cùng 1 người chơi tiêu diệt nhiều boss giống nhau
  Ví dụ : hôm nay 17h bạn ăn đc boss Hydra lần đầu tiên, drop hộp quà GM cho bạn là 100% bất kể trước đó Hydra đã bị giết bao nhiêu lần. 4 boss sẽ áp dụng drop riêng nên sẽ ăn đc 4 lần 100%. Sau đó nếu bạn săn tiếp drop sẽ giảm dần còn 50%…. đến 0%
  Không có mô tả ảnh.